/ / rdlc Globalizacja - asp.net, rdlc

rdlc Globalizacja - asp.net, rdlc

Mam globalne łańcuchy.plik zasobu resx w moim rozwiązaniu, który zawiera wszystkie moje pary klucz / wartość dla wszystkich statycznych etykiet i etykiet narzędzi. Wszystko w mojej aplikacji sieciowej zostało zglobalizowane z wyjątkiem moich plików .rdlc. Spojrzałem na to rozwiązanie - RDLC_Localization - ale to nie rozwiązuje problem globalizacji stronicowania, filtrowania i eksportowania tekstu i podpowiedzi.

Jak rozwiązać ten problem?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Okazuje się, że stronicowanie, filtrowanie i eksportowanie statycznych etykiet i podpowiedzi nie jest częścią pliku .rdlc, ale jest częścią formantu ReportViewer w ASP.NET. Widzieć http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms251661.aspx dla rozwiązania.