/ / jak zmienić edycję pop css własność Jtable w asp.net mvc - asp.net, asp.net-mvc, jquery-ui, jqgrid, jquery-jtable

jak zmienić edycję pop css własność Jtable w asp.net mvc - asp.net, asp.net-mvc, jquery-ui, jqgrid, jquery-jtable

Dodałem poniżej odnośniki do plików jtable wprojekt, ale moja edycja pop i delete pop zachowują się bardzo dziwnie. Szukam i przechodzę przez wiele samouczków, jak naprawiać pewne rzeczy, ale ponieważ jestem bardzo nowy w Jtable, mam trudności z naprawieniem pop-upowego projektowania Jtabel. Czy ktokolwiek może mi pomóc, jak mogę wyglądać i czuć pop w redakcji?

Mój widok :

![<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
@{
@model abcFinal.Models.AdminCatgMgmt
ViewBag.Title = "Process Manager :: Admin Category Manager";
}
<meta charset="utf-8">
<title>Process Manager :: Admin Category Manager</title>
<link href="~/Content/jquery-ui.css" rel="stylesheet" />
<script src="~/Content/js/jquery-1.10.2.js"></script>
<script src="~/Content/js/jquery-ui.js"></script>
<link href="~/Scripts/jtable/themes/lightcolor/blue/jtable.css" rel="stylesheet" />
<script src="~/Scripts/jtable/jquery.jtable.js"></script>
<link href="~/Content/style.css" rel="stylesheet" />
<!-- Include one of jTable styles. -->
<link href="/jtable/themes/metro/blue/jtable.min.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<!-- Include jTable script file. -->
<script src="/jtable/jquery.jtable.min.js" type="text/javascript"></script>

@*<script src="~/scripts/adminorders/adminorders.js"></script>*@
@*<script src="~/Scripts/jtable/localization/jquery.jtable.tr.js"></script>*@
@*<script src="~/Content/AdminCategories/masinCategory.js"></script>*@

</head>
<body>

<br />
<h1>Process Manager :: Admin Category Manager</h1>
<br />
<div id="tabs" class =".mytab">
<ul>
<li><a href="#tabs-1">Main Category</a></li>
<li><a href="#tabs-2">Sub Category</a></li>
<li><a href="#tabs-3">Country</a></li>
<li><a href="#tabs-4">State</a></li>
<li><a href="#tabs-5">City</a></li>
<li><a href="#tabs-6">Shipping</a></li>
<li><a href="#tabs-7">Extra Services</a></li>
<li><a href="#tabs-8">S-Category</a></li>
</ul>
<div id="tabs-1">
<div id="mainCategoryTableContainer" style ="width:770px;margin-left:70px;margin-top:30px">
</div>
</div>
<div id="tabs-2">
<div id="subCategoryTableContainer" style ="width:770px;margin-left:70px;margin-top:30px">
</div>
</div>
<div id="tabs-3">
<div id="countryTableContainer" style ="width:770px;margin-left:70px;margin-top:30px">
</div>
</div>
<div id="tabs-4">
<div id="stateTableContainer" style ="width:800px;margin-left:70px;margin-top:30px">
</div>
</div>
<div id="tabs-5">
<div id="cityTableContainer" style ="width:800px;margin-left:70px;margin-top:30px">
</div>
</div>
<div id="tabs-6">

</div>
<div id="tabs-7">

</div>
<div id="tabs-8">

</div>
</div>

<script type="text/javascript">
$(function () {

$("#tabs").tabs(
{
collapsible: true

});

//$(".my_tab").bind("click", handle_tab_click)

$("#mainCategoryTableContainer").jtable({
title: "Main Category list",
paging: true,
pageSize: 10,
sorting: true,
defaultSorting: "subcatname ASC",
actions: {
listAction: "@Url.Action("getMainCategory")",
deleteAction: "@Url.Action("DeleteMainCategory")",
updateAction: "@Url.Action("EditMainCategory")",
createAction: "@Url.Action("AddMainCategory")"

},
fields: {
catid: {
title: "Main Category Id",
width: "10%",
create: false,
edit: false,
key: true,
list: true
},
catname: {
title: "Category Name",
width: "20%",
//edit: false,
//key: true,

},
noofsubcat: {
title: "No. of Sub Category",
width: "10%",
create: false,
edit: false,
},
catdate: {
title: "Sub Category Date",
width: "20%",
edit: false,
create: false,
}
}
});
$("#mainCategoryTableContainer").jtable("load");
});
</script>
</body>
</html>][1]

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Czy potrafisz zdefiniować "zachowuje się bardzo dziwnie"?

Właśnie natknąłem się na to pytanie szukając czegoś innego, i na pierwszy rzut oka pierwszą rzeczą, którą zrobiłbym, było włączenie tylko jednego wystąpienia jtable, a nie obu:

<script src="~/Scripts/jtable/jquery.jtable.js"></script>

... i ...

<!-- Include jTable script file. -->
<script src="/jtable/jquery.jtable.min.js" type="text/javascript"></script>

Potrzebujesz tylko jednego, w tym 2 pliki, chociaż jest to wersja zminiaturyzowana, stworzysz możliwość podwójnej instancji.