/ / Jak zagospodarować zagnieżdżoną transakcję za pomocą TransactionScope () W ASP.net - asp.net, sql-server, asp.net-mvc

Jak zarządzać zagnieżdżoną transakcją za pomocą TransactionScope () W ASP.net - asp.net, sql-server, asp.net-mvc

Utworzono transakcję wewnątrz transakcji w ramach zakresu głównej transakcji przy użyciu

new TransactionScope(TransactionScopeOption.RequiresNew)

ale moim problemem jest to, że gdy transakcja wewnętrzna zostanie pomyślnie zatwierdzona, to jeśli wystąpi jakikolwiek błąd podczas wykonywania, to moja pełna transakcja nie zostanie całkowicie wycofana,

oznacza, moje wewnętrzne rekordy transakcji znajdują się w mojej bazie danych. ale chcę, aby moje pełne wycofanie transakcji.

Pomóż mi, jeśli istnieje jakieś rozwiązanie dla tego rodzaju sytuacji.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie proś o Nowy transakcja. Mówić Required a zakres po prostu dołącza do istniejącej transakcji.