/ / IIS6 - Dlaczego nie wyświetla się moja strona błędu niestandardowego? - asp.net, http, iis-6, fiddler

IIS6 - Dlaczego nie wyświetla się moja strona błędu niestandardowego? - asp.net, http, iis-6, fiddler

Mam niestandardową stronę błędu, która powinna wyświetlić błędy HTTP 404. Nie ma i mam trudności z ustaleniem, dlaczego.

Mój web.config jest ustawiony

<customErrors mode="On" />

Fiddler pokazuje 401.2, a następnie 404 dla pojedynczego testu POST. Oba błędy powinny być niestandardowe. 401.2 działa, ponieważ widzę go w skrzypku. 404 dzieje się zaraz po tym, więc wszystko, co widzę w przeglądarce, to ogólny błąd 404. Powinienem zobaczyć moją niestandardową stronę 404.

Dlaczego wygrałem moją niestandardową odsłonę strony HTTP 404?

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Jaki jest adres URL, z którym testujesz? Jeśli nie jest to typ pliku obsługiwany przez ASP.NET (np. / Foo/bar.txt), to nie zobaczysz zdefiniowanej przez ASP.NET procedury obsługi 404.

-Oisin


0 dla odpowiedzi nr 2

Jeśli szukasz tego, co 404.x Kody oznaczają tutaj

Nie znaleziono pliku HTTP 404.x lub katalogu

  • Brak - Nie znaleziono pliku lub katalogu.
  • 1 - Strona internetowa nie jest dostępna na żądanym porcie.
  • 2 - Zasady blokowania rozszerzeń usług internetowych uniemożliwiają to żądanie.
  • 3 - Zasady mapy MIME uniemożliwiają to żądanie.

Wygląda na to, że jest to kod specyficzny dla IIS, nie ma pewności, czy usługi IIS wysyłają te dane wraz z odpowiedzią