/ / Integracja MarkitUp i MarkdownSharp z witryną asp.net forms - asp.net, markitup, markdownsharp

Integracja MarkitUp i MarkdownSharp z witryną asp.net forms - asp.net, markitup, markdownsharp

Używam markdownsharp z moją stroną formularza asp.net.

Chcę używać MarkItUp jako mojego edytora i znalazłem prosty artykuł na temat integracji z MVC, który wydaje się dość prosty: http://rsolberg.com/2010/09/asp-net-mvc-markitup-rich-text-editor/

Jak jednak to zrobić w witrynie formularzy?

Jak mogę uzyskać Textarea MarkItDown na poczcie zwrotnej i uruchomić podgląd?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Umieść linki do plików JavaScript i CSS w nagłówkowej części strony, tak jak w przypadku MVC. Następnie w formularzu umieść kontrolkę TextArea. Ustaw wiersze i kolumny według potrzeb.

<asp:TextBox ID="txtEditor" runat="server" TextMode="MultiLine" Columns="40" Rows="5" Text="" />

Następnie użyj JQuery, aby włączyć funkcjonalność.

$(document).ready(function() {
$("<%=txtEditor.ClientID%>").markItUp(mySettings);    });

Następnie na PostBack zawartość edytora będzie dostępna we właściwości Text kontrolki TextBox.

txtEditor.Text

Nie jest to jedyny sposób, aby to zrobić, możesz również użyć formantu HTML TextArea z atrybutem runat = "server". Użyj dowolnej osobistej preferencji.