/ / Jak włączyć Ping (ICMP) na platformie Azure - lazur, zapora ogniowa, ping, icmp

Jak włączyć Ping (ICMP) na Azure - azure, firewall, ping, icmp

W roli Windows Azure nie mogę pingować

D:Usersfoglight>ping www.google.com

Pinging www.l.google.com [209.85.143.104] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 209.85.143.104:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

I google go i znalazłem, że ktoś sugeruje uruchomienie poniżej polecenia, ale nawet po uruchomieniu nadal nie mogę pingować

netsh advfirewall firewall add rule name="ICMPv6" dir=in action=allow enable=yes protocol=icmpv6

Proszę, powiedz mi powód i sposób obejścia.

Odpowiedzi:

11 dla odpowiedzi nr 1

Nie sądzę, abyś mógł to zrobić. Ruch opuszczający centrum danych przechodzi przez moduł równoważenia obciążenia, a moduł równoważenia obciążenia kieruje tylko ruch oparty na protokole TCP.


4 dla odpowiedzi nr 2

Wiem, że to pytanie jest bardzo stare, ale natknąłem się na to samo, stojąc przed tym samym problemem i istnieje na to rzeczywiste rozwiązanie na platformie Azure.

Podczas konfigurowania maszyny wirtualnej możeszprzypisz mu „Adres IP wystąpienia”. Po skonfigurowaniu można włączyć i wyłączyć ICMP w lokalnej zaporze. Będziesz wtedy mógł wysyłać polecenia ping z maszyny wirtualnej platformy Azure, a także korzystać z narzędzi, takich jak traceroute.


1 dla odpowiedzi nr 3

Miałem podobny problem. Potrzebny do przypisania publicznego adresu IP do maszyny Wirtualnej platformy Azure w celu włączenia ICMP. Użyłem programu set-azurepublicip i update-azurevm i rozwiązałem problem.