/ / skrypty bash w Ubuntu: brakuje pliku konfiguracyjnego? - bash, skrypty, ubuntu

skrypty bash w Ubuntu: brakuje pliku konfiguracyjnego? - bash, skrypty, ubuntu

w "Bash Guide for Beginners", napisano:

Bash to powłoka GNU, kompatybilna z powłoką Bourne'a i zawierająca wiele przydatnych funkcji z innych powłok. Po uruchomieniu powłoki odczytuje pliki konfiguracyjne. Najważniejsze to:

/etc/profile

~/.bash_profile

~/.bashrc

jednak w moim Ubuntu 11.10,
- nie ma "~ / .bash_profile": eksplorator plików tego nie pokazuje, a "ls -l ~ / .bash_profile" mówi "Brak takiego pliku lub katalogu"
- są "/ etc / profile" i "~ / .bashrc", ale nie wyświetlają się w eksploratorze plików, tylko "ls -l / etc / profile" i "ls -l /.bashrc" pokazuje wynik .

czy czegoś brakuje podczas mojej instalacji?

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Nie, to jest w porządku, jeśli te pliki nie są, zostaną po prostu zignorowane. Aby uzyskać pełną listę tego, co jest załadowane iw jakiej kolejności, uruchom man bash i sprawdź sekcję o INVOCATION (użyj "/" i wpisz INVOCATION, aby wyszukać)

Edycja: zapisywanie @athos man bash call;)

Kiedy bash jest wywoływany jako interaktywnypowłoka logowania, lub jako nieinteraktywna powłoka z opcją --login, najpierw odczytuje i wykonuje polecenia z pliku / etc / profile, jeśli ten plik istnieje. Po odczytaniu tego pliku szuka ~ / .bash_profile, ~ / .bash_login i ~ / .profile, w tej kolejności, czyta i wykonuje kompilację mands od pierwszego, który istnieje i jest czytelny. Opcja -noprofile może być używana, gdy powłoka jest uruchamiana w celu zahamowania tego zachowania.

Kiedy powłoka logowania wychodzi, bash czyta i wykonuje polecenia z pliku ~ / .bash_logout, jeśli istnieje.

Kiedy interaktywna powłoka nie jest loginempowłoka jest uruchamiana, bash czyta i wykonuje polecenia z /etc/bash.bashrc i ~ / .bashrc, jeśli te pliki istnieją. To można zablokować, używając opcji --norc. Opcja pliku --rcfile zmusi bash do odczytu i wykonania poleceń z pliku zamiast /etc/bash.bashrc i ~ / .bashrc.


1 dla odpowiedzi nr 2

Omówiłem tutaj, jak ustawić zmienną JAVA_HOME i zmienną PATH w instalacji Java.

Najpierw za pomocą terminalu otwórz .bashrc, który jest w twoim domu.

gedit ~/.bashrc

Teraz dodaj następujący fragment na końcu pliku.

JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java
export JAVA_HOME
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
export PATH

UWAGA: Jeśli / usr / lib / jvm / java nie pasuje do rzeczywistej ścieżki JAVA_HOME w twoim środowisku, ustaw aktualny JAVA_HOME, w którym zainstalowałeś Javę w swoim komputerze.

Teraz biegnij,

source ~/.bashrc

Następnie spróbuj uruchomić następujące polecenia i sprawdź, czy otrzymujesz odpowiednie odpowiedzi:

echo $JAVA_HOME
/usr/lib/jvm/java
echo $PATH
:/usr/lib/jvm/java/bin

Jeśli nie działa, spróbuj po ponownym uruchomieniu


0 dla odpowiedzi № 3

To także czyta /etc/bashrc, który prawdopodobnie jest obecny w twoim systemie. Jestem prawie pewien, że ty też ~/.profile (ten też się czyta) lub ~/.bashrc.

Jeśli brakuje tych plików, możesz je utworzyć i wypełnić wszystko, czego potrzebujesz.