/ / cp niektóre pliki z folderu do folderu - bash, find

cp niektóre pliki z folderu do folderu - bash, find

Próbuję skopiować niektóre pliki z folderu do innego. Chcę je wszystkie skopiować, z wyjątkiem niektórych, które zaczynają się od tego samego wzorca, jakości * .csv. Używam następnego kodu, ale nie działa.

#!/bin/bash

dir=/home/meteo/data
dir1=/home/meteo/data2
cd $dir
find . ! -name qualitat*.csv cp $dir1

co jest nie tak? thks

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Musisz użyć -exec opcja w find:

find . -type f ! -name "qualitat*.csv" -exec cp "{}" "$dir1" ;

LUB używając xargs:

find . -type f ! -name "qualitat*.csv" -print0 | xargs -0 cp {} "$dir1"