/ / Uruchom skrypt bash przed uruchomieniem celu Mavena w IntelliJ Idea - bash, maven, intellij-idea

Uruchom skrypt bash przed uruchomieniem celu Maven w IntelliJ Idea - bash, maven, intellij-idea

Mam projekt Maven, który wymaga bashskrypt uruchamiany przed uruchomieniem "mvn clean install". Kiedy używam terminala (jestem na Macu), mogę łatwo uruchomić skrypt, a następnie wykonać "mvn clean install". Tak jednak nie jest, gdy próbuję zbudować projekt w IDEA. Stworzyłem konfigurację Maven, która działa czysto i instaluje, ale muszę powiedzieć IDEA, aby uruchomił skrypt Bash przed wykonaniem Mavena.

Ktoś wie, jak to zrobić?

Odpowiedzi:

5 dla odpowiedzi № 1

Stworzyć narzędzie zewnętrzne uruchomić bash ze skryptem jako parametrem. W konfiguracji Maven Run, Przed uruchomieniem sekcja dodaj to narzędzie przez Uruchom narzędzie zewnętrzne opcja.