/ / Zmień domyślną aplikację dla pojedynczego pliku z terminalem - bash, macos, terminal, automatyzacja, sh

Zmień domyślną aplikację dla pojedynczego pliku z terminalem - bash, macos, terminal, automatyzacja, sh

Tworzę instalację bash skrypt dla całej gamy aplikacji poprzez Terminal na OSX, który zamierzam użyć do instalacji na około 300 komputerach.

W tej chwili działa / instaluje brew, instaluje ffmpeg, aktualizacje python i instaluje kilka programów, folderów i skryptów.

Ostatnią rzeczą, której nie mogę zrozumieć w linii poleceń, jest wymuszenie .sh plik tworzony podczas procesu instalacji, aby otworzyć go w Terminalu jako domyślny po kliknięciu. Teraz nie chcę zmieniać wszystkiego .sh pliki do otwarcia w Terminalu, chcę tylko nowy plik, który stworzyłem, aby otworzyć w Terminalu jako domyślny.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Możesz użyć polecenia otwórz, aby otworzyć plik z domyślną aplikacją.

Jeśli chcesz otworzyć plik za pomocą aplikacji innej niż domyślna, umieść -a i określ aplikację do otwarcia za pomocą, na przykład

open -a "terminal" ~/Desktop/filename.sh