/ / Grep "dopasowuje pliki binarne". Jak uzyskać normalny wynik grep? [duplicate] - bash, grep

Grep "dopasowuje pliki binarne". Jak uzyskać normalny wynik grep? [duplicate] - bash, grep

Mam skrypt grep, który przeszukuje rekursywnie katalog.

grep -n -R -e "search term" -e "second search term" ./

Jednak wyniki, które otrzymuję, są następujące. Zauważ, że są znalezione mecze w JPG, ale nie ma faktycznego wyniku.

Binary file ./jpg/00015928.jpg matches
Binary file ./jpg/00015296.jpg matches
Binary file ./jpg/00020072.jpg matches

Czy jest jakiś sposób, aby zobaczyć wynik w wynikach, jak zwykłe wyszukiwanie grep?

Odpowiedzi:

33 dla odpowiedzi № 1

Próbować:

grep --text

lub

grep -a

w skrócie. Jest to równoważne --binary-files=text i powinien pokazywać dopasowania w plikach binarnych.