/ / Jak używać klasy ListField do wyświetlania wierszy tekstu? - jeżyna

Jak używać klasy ListField do wyświetlania wierszy tekstu? - jeżyna

Plz pomógł mi w cytowaniu wyżej wspomnianego tropiku Wiersz powinien zawierać

 row1   text  text img
text  text

row2   text  text img
text  text

Każdy rząd powinien wyglądać tak. W rzeczywistości będzie wyświetlać wiele wyodrębnionych danych JSON w wierszach.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Zadzwoń list.setRowHeight() dać sobie wystarczająco dużo miejsca, aby wyświetlić to wszystko, a następnie w liście ListFieldCallback drawListRow() Metoda, pomaluj każde pole, jak chcesz. Jeśli potrzebujesz dalszych wyjaśnień, opublikuj komentarz i mogę rozwinąć.

Edytuj komentarze: Możesz zrobić coś takiego w drawListRow ()

public void drawListRow(Graphics graphics, int index, int y, int width) {
//get your strings from the vector, I"m calling them t1 and t2 and the image img

//draw the top line of text
graphics.drawText(t1, 0, y);
//draw the second line of text
graphics.drawText(t1, 0, y + getFont().getHeight()); //You can cache the font height for performance if you want

//draw the bitmap
graphics.drawText(width - img.getWidth(), y, img, 0, 0);
}