/ / Kolorowanie programu excel nie działa - c #, excel

Kolorowanie programu excel nie działa - c #, excel

od: doskonalić kolorowanie komórek

Mam to:

Excel.Worksheet myExcelWorkSheet;
myExcelWorkSheet.Cells[rowNumber, "B"].Interior.Color = (...)

I nie rozpoznaje części wewnętrznej ..

Błąd 2 "obiekt" nie zawiera definicjidla "Wnętrza" i bez metody rozszerzenia "Wnętrza" można znaleźć pierwszy argument typu "obiekt" (czy brakuje dyrektywy dotyczącej użycia lub odniesienia do zespołu?) D: WProgGasProgGasExcelFile.cs 68 64 ProgGas

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj tego :

myExcelWorkSheet.GetRange(rowNumber,"B").Interor.Color = System.Drawing.ColorTranslator.ToOle(System.Drawing.Color.YourColor);