/ / Masowe i wsadowe między SQL Server 2008 i SQL Server 2008 Express bez procedur przechowywanych - c #, sql-server-2008, synchronizacja, struktura Microsoft-Sync

Zbiorcze i wsadowe między SQL Server 2008 i SQL Server 2008 Express bez procedur przechowywanych - c #, sql-server-2008, synchronizacji, microsoft-sync-framework

Chcę użyć MS Sync Framework v2.1 do synchronizacji z SQL Server 2008 do klienta SQL Server 2008 Express. Serwer może mieć do kilkuset tysięcy nowych wierszy, gdy klient jest wyłączony. Ze względu na dużą liczbę możliwych wierszy chcę zaimplementować import zbiorczy i zbiorczy.

Czy ktoś ma pomysły, jak radzić sobie z tą sytuacją zsynchronizowania nieznanego (kilka wierszy do dużej liczby wierszy) z serwera do klienta?

Jednym z wymagań, który sprawia, że ​​jest to trudniejsze, jest to, że serwer nie może mieć uruchomionych procedur przechowywanych, więc myślę, że zabrania używania SyncOrchestrator/SqlSyncProvider chyba że klient może skorzystać z SqlSyncProvider a serwer korzysta z innego dostawcy, który nie wymaga procedur przechowywanych?

Próbowałem tego podejścia, używając SyncOrchestrator/SqlSyncProvider dla lokalnego dostawcy i DbServerProvider dla RemoteProvider ale otrzymałem InvalidCastException. czy to możliwe?

Czy istnieją lepsze opcje, biorąc pod uwagę ograniczenie korzystania z procedur przechowywanych na serwerze?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

DBServerProvider jest starszym dostawcą, który działa inaczej. użyłeś go z kombinacją SyncAgent / SqlCeClientSyncProvider / DbServerSyncProvider. ci dostawcy są "bazujący na kotwicy".

Kombinacja SyncOrchestrator / SqlSyncProvider / SqlCeSyncProvider jest nowsza i jest "oparta na wiedzy".

starszy DbServerProvider OOTB obsługuje tylko SQL Compact dla bazy danych klientów. kiedyś był SQLExpressClientSyncProvider, ale MS już go wyciągnął z witryny pobierania.

są sposoby, aby odejść, nie używając zapisanychprocedury dla SqlSyncProvider, budując samodzielnie SQLCommands w kodzie. nadal potrzebujesz wyzwalaczy i tabel śledzenia, aby śledzić zmiany.