/ / BING API Query wyszukiwania - c #, web-scraping, bing, bing-api, bing-search

Zapytanie wyszukiwania API BING - c #, web-scraping, bing, bing-api, bing-search

Próbuję przeszukać interfejs API Bing, aby wyświetlić listę słów za pomocą parametru „site”, aby uzyskać tylko wyniki z tej witryny / domeny.

Próbowałem użyć poniższego jako zapytania do wyszukiwania w bing

site:https://www.bbcgoodfood.com/ cake OR gateau OR victoria sponge

Nie przynosi to jednak odpowiednich rezultatów. Chcę tylko wyników z tej strony i chcę sprawdzić, czy zawierają one którekolwiek z tych słów.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Problemem wydaje się być „OR”wiele zapytań. Jeśli usuniesz wszystkie „OR” z tego zapytania, działa. Jeśli naprawdę musisz „LUB”, możesz wykonywać różne zapytania za pomocą jednej frazy za każdym razem i witryny: