/ / Błąd CodeBlocks w bibliotece graficznej - c ++, grafika, blockblocks, bgi, winbgi

Błąd CodeBlocks w bibliotece graficznej - c ++, grafika, blockblocks, bgi, winbgi

Wykonałem następujący kod w blokach kodu IDE-

#include <iostream>
#include <graphics.h>
using namespace std;

int main()
{
int gd = DETECT, gm;
initgraph(&gd, &gm, "C:TCBGI");
line(100, 200, 150, 250);
cout << "Hello world!" << endl;

return 0;
}

i podczas debugowania mój kod zatrzymał się w tym momencie w graphics.h

int left=0, int right=0, int right=INT_MAX, int bottom=INT_MAX,

Załączam bibliotekę WinBGIm.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Wygląda na problem z inicjalizacją sterownika karty graficznej.

Jaki jest wynik działania następującego kodu na twoim IDE?

#include <iostream>
#include <graphics.h>
using namespace std;

int main()
{
int gd = DETECT, gm;
initgraph(&gd, &gm, "C:\TC\BGI");

int errorcode = graphresult();
if (errorcode != grOk)
{
cout << "Graphics error: " <<  grapherrormsg(errorcode) << endl;
return 1;
}

line(100, 200, 150, 250);
cout << "Hello world!" << endl;

return 0;
}

1 dla odpowiedzi nr 2

Ty ustawiasz right dwa razy w tym wierszu w graphics.h:

int right=0, int right=INT_MAX

Zmień linię na:

int left=0, int top=0, int right=INT_MAX, int bottom=INT_MAX


0 dla odpowiedzi № 3

Powinieneś to poprawić graphics.h w ten sposób:

int left=0;
int top=0;
int right=INT_MAX;
int bottom=INT_MAX;