/ / Procedura lub funkcja ma określone zbyt wiele argumentów, C # i SQL Server - c #, stored-procedures, sql-server-2012

Procedura lub funkcja ma określone zbyt wiele argumentów, C # i SQL Server - c #, stored-procedures, sql-server-2012

Opracowuję swoją pierwszą przechowywaną procedurę w SQL Server 2012 i potrzebuję porady dotyczącej komunikatu o błędzie, który otrzymuję.

Kod C #:

mój kod w C #

Kod procedury przechowywanej:

moja procedura, której używam w moim kodzie C #

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

W pokazanym przykładzie nie używasz procedury składowanej. Cały Program.sqlcmd.CommandType nie jest używany, ponieważ określasz inny ciąg SQL (st) do użycia.

Musisz przyjrzeć się przykładom wykonywania procedur przechowywanych z poziomu c #.

Jak wykonać procedurę przechowywaną w programie C #