/ / Użyj JavaScriptSerializer, aby przekonwertować Json na Xml - c #, javascriptserializer

Użyj JavaScriptSerializer, aby przekonwertować Json na Xml - c #, javascriptserializer

Jak przekonwertować ciąg json do xml przy użyciu JavaScriptSerializer?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Najpierw musisz przekonwertować json na obiekt za pomocą http://nuget.org/packages/newtonsoft.json i obiekt do XML z XMLSerializer