/ / Nie można uzyskać ustawień konta pamięci Microsoft Azure - c #, asp.net-mvc, azure, azure-storage

Nie można uzyskać ustawień konta magazynu Microsoft Azure - c #, asp.net-mvc, azure, azure-storage

Próbuję opublikować projekt ASP.NET MVC na lazur. W innym komputerze robię to bez problemów, ale w moim nie mam.

Podczas publikowania w Visual Studio 2013 pojawia się następujący błąd:

Could not get the Microsoft Azure storage account settings for
"account-name" needed to configure an application module.
Please check your network connection and verify that the account exists.

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Czy twój projekt używa Azure SDK 2.6, ale masz także zainstalowany Azure SDK 2.7? Miałem ten sam błąd i zaktualizowałem mój projekt w chmurze do Azure SDK 2.7.