/ / Jak rozpakować bajty za pomocą modułu struct w pythonie? - c, struct, python-3.x

Jak rozpakować bajty za pomocą modułu struct w python? - c, struct, python-3.x

Próbuję rozpakować bajty w python: -

import struct


c_struct_exp="struct lokesh { int i=5;} lm;"
result=struct.unpack("!i",bytes(c_struct_exp,"utf-8"))
print(result)

błąd:

 struct.error: unpack requires a bytes object of length 4

proszę, pomóż mi z wyrażeniem ciągu formatów w metodzie rozpakowywania.

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

unpack służy do rozpakowywania dane binarne, a nie kod źródłowy C. Aby śledzić twój przykład struktury składającej się z pojedynczych liczb całkowitych:

>>> from struct import *
>>> pack("i", 134)
"x86x00x00x00"
>>> unpack("i", "x86x00x00x00")
(134,)
>>>