/ / Dodanie Zurb Foundation do nowej aplikacji webform asp.net - c #, css, asp.net, webforms, zurb-foundation

Dodanie Zurb Foundation do nowej aplikacji webform asp.net - c #, css, asp.net, webforms, zurb-foundation

Czy ktoś może mi powiedzieć, właściwy sposób dodania ZFB Foundation 5 CSS Framework do nowej aplikacji ASP.NET, która używa szablonu Webforms i Bez uwierzytelnienia.

Chciałbym postępować zgodnie ze wszystkimi konwencjami wprowadzonymi przez Microsoft w tym szablonie, takimi jak pakiety.

Próbowałem to zrobić i ciągle dostaję błędy w konsoli js.

Oto kroki, które podjąłem:

  1. Dodaj nową aplikację Webforms, bez uwierzytelniania.
  2. Usuń bootstrap całkowicie z witryny.
  3. Pobierz Zurb Foundation 5 (domyślnie) ze swojej strony internetowej.
  4. Dodaj foldery css i img do folderu Treść.
  5. Dodaj foldery js / foundation i js / vendors do folderu Scripts.
  6. Dodaj nowy pakiet StyleBundle do pliku Bundle.config zawierającego Content / css / foundation.min.css i Content / css / normalize.css
  7. Na stronie wzorcowej dodaj wiersz `Styles.Render (" ~ / bundles / foundationCss ")` wewnątrz znaczników symboli zastępczych, aby zarejestrować pakiet stylów

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

To jest to, co robie. Moje demo jest bardzo proste, nie używam masterpage Dodaję tylko foldery i dwa pliki