/ / Czy można stworzyć powłokę CMD w Internecie? [closed] - command, cmd, prompt

Czy jest możliwe stworzenie powłoki CMD online? [closed] - command, cmd, prompt

Czy jest możliwe utworzenie powłoki wiersza polecenia, dostępnej przez Internet? Aby użytkownik mógł uruchomić wiersz polecenia w trybie online (który nadal wpływa na ich komputer)?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Bezpośrednio? Nie. Można jednak udostępnić interfejs linii poleceń, pisząc niestandardową aplikację, która pobierała polecenia, a następnie wysyłając je jako polecenia systemowe.

Nawet jeśli możesz narazić swój wiersz polecenia naInternet, nie chciałbyś, to byłby dla ciebie ogromny problem z bezpieczeństwem. Chcesz zatwierdzić polecenia i osobę wysyłającą polecenia, zanim zezwolisz na wykonanie poleceń.

Aby dowiedzieć się, jak właściwie wykonywać polecenia z języka C #, oto forum zawierające więcej informacji:

http://forums.asp.net/t/1222442.aspx/1?how+to+run+command+prompt+commands+from+c+programming