/ / Jak zrobić stały topbar w Fundacji 6.2? - css, twitter-bootstrap, css3, zurb-foundation, zurb-foundation-6

Jak zrobić stały topbar w Fundacji 6.2? - css, twitter-bootstrap, css3, zurb-foundation, zurb-foundation-6

W twitterze bootstrap stała klasa jest używana do stworzenia stałego topbaru, jaki jest równoważny sposób w Fundacji 6.2?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Proste, lepkie menu Zurb Foundation 6:

<div style="height:999px;">
<div data-sticky-container>
<div id="widemenu" class="top-bar" data-sticky data-options="marginTop:0;" style="width:100%;height:50px;">
<div class="top-bar-title menu-text"><a href="#">Title Here</a></div>
</div>
</div>
</div>
<script>$(document).foundation();</script>