/ / Podstawowa korekta CSS dla fontsize? - css, zurb-foundation

Podstawy korekty CSS w fontsize? - css, zurb-foundation

Domyślne rozmiary czcionek dla h1, h2 itp. Są bardzo duże w Zurb Foundation 4 framework i musimy mieć mniejsze i mniejsze tytuły stron i napisy. Ale jaka jest najlepsza praktyka tutaj?
Zastąpić css dla każdego z elementów h1, h2 ... lub po prostu użyć z h4 i down?

"Czytałem, że dostosowanie ogólnego rozmiaru czcionki elementu html / body nie jest dobrym rozwiązaniem http://filamentgroup.com/lab/how_we_learned_to_leave_body_font_size_alone/

I raczej nie będę musiał dotykać każdego elementu, aby proporcjonalnie zmniejszyć rozmiary dla wszystkich.

Ale jeśli użyjemy h4 zamiast elementów h1, czy nie wpłyniemy na pozycjonowanie strony?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Spójrz na te zmienne Sass i odpowiednio je dostosuj.

$h1-font-size: emCalc(44px);
$h2-font-size: emCalc(37px);
$h3-font-size: emCalc(27px);
$h4-font-size: emCalc(23px);
$h5-font-size: emCalc(18px);
$h6-font-size: 1em;

Udokumentowali to bardzo dobrze

http://foundation.zurb.com/docs/components/type.html