/ / Flex Box Model Spec - css, flexbox

Flex Box Model Spec - css, flexbox

Używam modelu flex box w moim css dlapierwszy raz. Wszystko dzieje się dobrze w Chrome i Safari, ale Firefox to po prostu wielki bałagan i nie przeszedłem jeszcze na komputer do przetestowania w IE. Czy używam poprawnych właściwości modelu Flex Box? http://www.emilydiane.net/ebbg/styles.css

Dzięki :)

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Używasz starej składni flexbox.

display: box; jest starą składnią 2009-owską.

Sprawdź specyfikację: w3.org flexbox i zapoznać się z nową składnią.