/ / Dostosowanie przycisków w fundamencie Zurb - css, ruby-rails, sass, zurb-foundation

Personalizacja guzików w fundamencie Zurb - css, ruby-rails, sass, zurb-foundation

Framework: Ruby on Rails.

Wstawiłem ten kod do: foundation_and_overrides.scss

.button-facebook {
$bg: #000;
@include button($bg);
}

Daje mi ten błąd:

Sass :: SyntaxError at / Nie można dodać liczby z jednostkami (0.0625em) do a kolor (# f1f1f1).

Jak dostosować zmienną $ bg w Fundacji ZURB?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Zakładam, że to pytanie dotyczy Fundacji Zurb 4.

Według dokumentu Zurb Foundation 4, button() mixin bierze sześć argumentów, a kolor przycisku jest drugim argumentem. Dlatego możesz określić kolor przycisku w następujący sposób:

@import "foundation/components/buttons";
.button-facebook{
$bg: #000;
@include button($button-sml, $bg, false, false, false, false);
}

Pierwszym argumentem jest dopełnienie przycisku, którego możesz użyć $button-tny, $button-sml, $button-med, $button-lrg, emCalc(NNNpx), lub cokolwiek.

zobacz dokument Zurb Foundation 4, aby uzyskać więcej szczegółów:

http://foundation.zurb.com/docs/components/buttons.html