/ / Narzędzia Google Chrome dla programistów nie wyświetlające nazwy pliku css obok css - css, debugowanie, google-chrome-devtools, prefixfree

Narzędzia Google Chrome dla programistów nie wyświetlające nazwy pliku css obok css - css, debugowanie, google-chrome-devtools, prefixfree

To błąd przeglądarki Google Chrome lub istnieją pewne wytyczne, do których powinienem się odwołać, aby zwrócić tę funkcję? wprowadź opis obrazu tutaj wprowadź opis obrazu tutaj

Dziękuję Ci.

ZAKTUALIZOWANE Problem został spowodowany przez prefixfree.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Istnieje wiele przypadków, 1. Używasz mniej plików CSS. 2. Klasa CSS znajduje się na tej samej stronie. 3. Klasa jest generowana przez wtyczkę


1 dla odpowiedzi nr 2

Stawiłem czoła problemowi związanemu z oszczędzaniem, ale mój przypadek zdarzył się z powodu starej lokalnej mapy folderów na karcie Źródła.