/ / Flexbox - pozycja stopki flexbox rośnie - css, grid, flexbox

Flexbox - pozycja flexbox stopu - css, grid, flexbox

Zasadniczo chcę zatrzymać dolny element rosnący na wysokość. Chcę, aby dolny prawy element flexbox był tylko wysokością jego zawartości (jak by to było z display: inline-block;)

Elementy siatki i siatki mają ..

display: flex;
align-items: stretch;
flex-wrap: wrap

Zobacz załączony obraz.wprowadź opis obrazu tutaj

Dziękuję Ci

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Powinieneś utworzyć kolejny pojemnik wokół swojego dolnego elementu.

<div class="container"> /* This container will be grown by Flex*/
<div class="grey-box"> /* This container will remain the same height as its children */
/* content */
</div>
</div>

I musisz zastosować następujące właściwości do swojego .container div:

.container {
justify-content: center;
align-items: center;
align-content: center;
}

Z odpowiednimi poprawkami przed kursem.