/ / Jak ukryć wewnętrzną pustą przestrzeń przy użyciu dziecka? - css

Jak ukryć wewnętrzną pustą przestrzeń za pomocą dziecka? - css

Próbuję zaprogramować własną stronę internetową, muszę powiedziećże jestem bardzo nowy w tym. Próbowałem ukryć białą przestrzeń, która wydaje się być wypełnieniem o wielkości 30 pikseli w wewnętrznym opakowaniu. Próbowałem ukryć to w moim motywie podrzędnym za pomocą:

.body {
height: 100%;
margin: 0}
}

html {
height: 100%;
margin: 0}
}

i kilka innych kodów, które znalazłem w Internecie, ale myślę, że nie robię tego właściwie.

Jest to biała przestrzeń między widgetem Instagram a stopką. Moja witryna to: http://thenoirportrait.com

http://i.stack.imgur.com/xFOQz.png

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Masz tam wyściółkę:

body #inner_wrapper {
padding: 30px 0;
position: relative;
}

Zmień na:

body #inner_wrapper {
padding: 30px 0 0;
position: relative;
}