/ / Zobacz menu rozwijane Wordpress widoczne podczas korzystania z INTERNET EXPLORER 8 - css, drop-down-menu, Internet-explorer-8

Zobacz menu rozwijane Wordpress widoczne podczas korzystania z INTERNET EXPLORER 8 - css, rozwijane menu, Internet Explorer 8

Cel: zrobić rozwijane menu tutaj być widocznym i użytecznym w INTERNET EXPLORER 8.

Możesz go zobaczyć i kliknąć na linki, ale jest ledwo widoczny, działa dobrze w Safari, Chrome, Firefox, IE 9 i wyżej.

Przypisywanie tła obrazu przy użyciu technik przezroczystości dla IE, zamawianie DIV z indeksami Z, jak dotąd nie jest przydatne.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Popełniłeś błąd na wartości filtru IE Opacity ..

Na .menu-header ul ul a w Twoim styles.css plik

Ogłosiłeś to jako filter: alpha(opacity=9.0); kiedy to powinno być:

filter: alpha(opacity=90); Wartość wynosi 100, a nie 10 .. co wyjaśniałoby prawie przezroczyste menu.