/ / Jak ustawić przęsło wyrównane w lewo do jego rodzica - css

Jak ustawić przęsło wyrównane w lewo do jego rodzica - css

Jak mogę ustawić następujący zakres dla wyrównania do lewej z rodzica, w tym przypadku DIV z identyfikatorem "rightPanel"?

Obecnie poniższy kod wyświetla zawartość zakresu po prawej stronie przeglądarki Safari.

<div id="rightPanel">
<span style="background-color:##ACE1AF; white-space:nowrap;">
my stuff goes here...
</span>
</div>

Dzięki.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Użyj następującego pliku CSS:

#rightPanel {
text-align: left;
}

Lub, jeśli chcesz używać stylów wbudowanych (niezalecane), tak jak w tagu span:

<div id="rightPanel" style="text-align: left">