/ / Overwrite CSS: .container> * - css

Zastąp CSS: .container> * - css

Próbuję nadpisać wysokość linii, która została ustawiona w kompozycji za pomocą:

.container > *{font:normal 22px/28px sans-serif;}

Element docelowy, którego szukam, jest dobrze zagnieżdżony w .container, ale wszystko, co próbuję, nie działa!

Jakieś sugestie?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Zakładając, że element div, który chcesz utworzyć, ma klasę o nazwie myClass, wykonaj następujące czynności:

.container .myClass
{
line-height: x px; /* whatever you need */
}

Spowoduje to przesłonięcie oryginalnego selektora, ponieważ jest bardziej szczegółowy

Oto wersja demonstracyjna


-2 dla odpowiedzi nr 2

Prawdopodobnie ma to coś wspólnego z kolejnością ładowania CSS. Załaduj CSS po załadowaniu CSS kompozycji. Jeśli to nadal nie działa, użyj !important na końcu własnego CSS!

Lubię to:

.container > *{
font:normal 22px/28px sans-serif!important;
}