/ / Czy dane CSS <style> .. </ style> są buforowane przez przeglądarkę? - css, caching, przeglądarka, sieć, style

Czy dane CSS <style> .. </ style> są buforowane przez przeglądarkę? - css, caching, przeglądarka, sieć, style

Jeśli umieściłem wszystkie moje CSS w <style> .. </style> tagi, czy przeglądarka buforuje dane stylu i stosuje je do przeładowania tej samej strony lub innych stron w mojej witrynie?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Jeśli twój styl jest częścią strony HTML, to jesttylko buforowane razem z całą stroną. Jeśli potrzebujesz stylu na oddzielnych stronach, musisz go załadować za każdym razem. Powinieneś użyć jednego pliku stylu ze wszystkimi odpowiednimi stylami i odwołać się do niego <link rel="stylesheet" href="stylesheet.css">. Ten plik jest następnie buforowany (jeśli twój nagłówek HTTP tak mówi) i może być używany na każdej stronie HTML.