/ / przycisk nadpisujący i po elemencie - css, wordpress

nadpisywanie przycisku i po elemencie - css, wordpress

Używam Wordpressa i mam następujący kod do stylizowania moich pozycji menu

css (atrybuty, które chcę zmienić)

.main-nav li a {
color: #222;
}

.main-nav li a:after {
background-color: #d11e5d;
}

Zastosowałem niestandardową klasę .btn-contact na jednym z przycisków, więc mogę pominąć jego kolor i inne atrybuty, ale nie mogę tego celować (używając .btn-contact { color: red; } lub .btn-contact { color: red !important; } nie działa)

wyjście

wprowadź opis obrazu tutaj

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Poprostu dodaj

.btn-contact {
color: red !important;
}

The !important powinien zastąpić każdą inną wartość dla tej samej właściwości.


0 dla odpowiedzi nr 2

Nie wiem, po co jest element after, ale musisz dodać content właściwość wewnątrz reguły, w przeciwnym razie nie będzie renderowana. Możesz także użyć en pusty ciąg jak content: "".