/ / Czy mogę zachować otwarty tunel bazy danych przez dłuższy czas? - baza danych, sap, hana

Czy mogę zachować otwarty tunel bazy danych przez dłuższy czas? - baza danych, sap, hana

Czy możliwe jest utrzymanie aktywnego tunelu bazy danych przez ponad godzinę po otwarciu go w tle?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Tunel bazy danych utworzony za pomocą aplikacji konsoli HCP (neo open-db-tunnel) jest przeznaczony do programowania i po pewnym czasie przestanie działać. Nawet jeśli uruchomi to na pierwszym planie, upłynie czas po jakimś czasie. https://help.hana.ondemand.com/help/frameset.htm?9e3f90f2ead74229ac5c8848ed5bf292.html

W przypadku aplikacji produkcyjnych użyj złącza chmurowego SAP, które umożliwia odbijanie połączeń jdbc i JCP do HCP. https://help.hana.ondemand.com/help/frameset.htm?64d6a510e98941d28dbff2fc8179f175.html

Jaką aplikację łączysz z HCP, aby otworzyć tunel ręcznie?

Edytować: Dodano więcej informacji, o które poprosił komentator.