/ / Jak uruchomić procedurę składowaną SAP HANA za pośrednictwem łącza bazy danych Oracle - bazy danych, Oracle, hiperłącza, sap, hana

Jak uruchomić procedurę składowaną SAP HANA za pośrednictwem łącza bazy danych Oracle - bazy danych, Oracle, hiperłącza, sap, hana

Mam bazę danych Oracle, która zawierałącze do bazy danych do serwera SAP HANA. Mogę wybrać dane z SAP HANA dobrze, ale nie mogę wykonać procedury przechowywanej za pośrednictwem łącza DB. Procedura przechowywana nie ma żadnych parametrów wejścia ani wyjścia.

Nazywam to tak:

exec PROC_NAME@SAP_LINK();

Co ja robię źle?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Musi istnieć Openquery, w którym można wywołać procedurę przechowywaną Przykład: SELECT * FROM openquery (SAP_LINK, "CALL PROCNAME");

To powinno zadziałać, jeśli masz funkcję openquery.