/ / Zainstalowany Django, ale django-admin nie został znaleziony - django-admin

Zainstalowano Django, ale django-admin nie został znaleziony - django-admin

Właśnie zainstalowałem django za pomocą pip, ale kiedy próbujęaby utworzyć nowy projekt za pomocą django-admin, otrzymam "bash: django-admin: command not found". Próbowałem zainstalować django w virtualenv, ale nadal mam ten sam błąd podczas próby utworzenia nowego projektu.

Podczas próby rozwiązania tego problemu znalazłem to: Nie można zainstalować Django z pip, django-admin

Ostatnia odpowiedź mówi, że django-admin może nie być na ścieżce. Czy ktoś może mi wyjaśnić, co to znaczy?

Jeśli uruchomię "find / -name django-admin.py" otrzymuję to:

/home/user/.local/bin/django-admin.py
/home/user/.local/lib/python3.5/site-packages/django/bin/django-admin.py
/home/user/django-admin.py

Czy ktoś może mi pomóc? Dziękuję Ci.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Zainstalowałeś Django używając swojego konta zamiast sudo

Wykonaj następujące czynności, aby rozwiązać ten problem

$ pip3 uninstall django

$ sudo pip3 install django

To jest wynik

$which django-admin
/usr/local/bin/django-admin