/ / Django: Nie można uzyskać działającego adresu urls.py - django-urls

Django: Nie można uzyskać pracy w urls.py - adresy django

Django dla początkujących, przepraszam:

Mojego projektu: urls.py:

from django.conf.urls import include, url
from django.contrib import admin
from django.conf import settings
from django.conf.urls.static import static
import profiles.urls
import listings.urls
import accounts.urls
from . import views

urlpatterns = [
url(r"^$", views.HomePage.as_view(), name="home"),
url(r"^about/$", views.AboutPage.as_view(), name="about"),
url(r"^users/", include(profiles.urls, namespace="profiles")),
url(r"^admin/", include(admin.site.urls)),
url(r"^", include(accounts.urls, namespace="accounts")),
url(r"^listings/", include(listings.urls)),
]

Moja aplikacja urls.py:

from django.conf.urls import url
from . import views

urlpatterns = [
url(r"^$", views.index, name="index"),
]

http://localhost:8000/listings daje mi błąd "Strona localhost nie działa, localhost nie wysłał żadnych danych."

Nie mam pojęcia, co poszło nie tak, po prostu nie mogę go uruchomić. Jakieś pomysły?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Musisz umieścić "$" na końcu regex, tak jak to

url(r"^$", views.index, name="index"),

na adres swojego projektu: nie używaj importu

url(r"^listings/", include("listings.urls")),

0 dla odpowiedzi nr 2

Błąd był w moim views.py. Wprowadziłem Listing.all () zamiast Listing.objects.all ().