/ / Domyślny wybór w polu wyboru (Django) - django, django-form

Domyślny wybór w polu wyboru (Django) - django, django-forms

Próbuję utworzyć listy rozwijane zależne, korzystając z tego linku: http://www.devinterface.com/blog/en/2011/02/how-to-implement-two-dropdowns-dependent-on-each-other-using-django-and-jquery/

Ale mam ten formularz:

class FrequencyForm(CityForm)
def __init__(self, *args, **kwargs):
super(FrequencyForm, self).__init__(*args, **kwargs)
self.frequency_list = [("-1","None")]
self.fields["term"] = forms.ChoiceField(choices=self.frequency_list, required=True, widget=forms.RadioSelect())

Nie chcę, aby domyślna wartość była wyświetlana po zapełnieniu listy. Co powinienem zrobić?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

W

self.fields["term"] = forms.ChoiceField(choices=self.frequency_list, required=True, widget=forms.RadioSelect())

self.frequency_list jest listą tuples. O ile widzę, istnieje tylko jeden wybór dla twojego menu rozwijanego, tj [("-1","None")]. Spróbuj umieścić pozycję na pierwszym indeksie na tej liście, na przykład.

[("","None"),("-1","None")]

a teraz pierwszy stanie się domyślnym wybranym elementem.

Więcej informacji można znaleźć w: Ustawienie wybranej wartości w formularzach Django. Pole wyboru