/ / Django-Haystack: Jak ograniczyć wyszukiwanie w pozycjach, które mają określoną wartość dla danego pola? - django, szukaj, django-haystack

Django-Haystack: Jak ograniczyć wyszukiwanie w obrębie wpisów, które mają określoną wartość dla danego pola? - django, search, django-haystack

Powiedz, że mam model Person dla których istnieje PersonIndex klasa w search_indexes.py dzięki czemu można przeszukiwać wszystkie jego pola. Jak mogę wyszukać tylko w tych wpisach, w których jest napisane has_title pole to True?

Próbowałem następujące, ale po prostu wyszukuje wśród wszystkich wpisów, nie tylko te, w których has_title jest True:

srch = request.GET.get("search", "")
sqs = SearchQuerySet().filter(has_title=True)
clean_query = sqs.query.clean(srch)
results = sqs.raw_search(clean_query)

ja używam Whoosh 2.4.1, Django-haystack 1.2.7 i Django 1.4.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Posługiwać się filter(content=clean_query) zamiast raw_search(clean_query). Widzieć tutaj po więcej szczegółów.