/ / OAuth2 dotacja hasła narzeka na typ_odpowiedzi - django, oauth

Granica hasła OAuth2 narzekająca na response_type - django, oauth

Próbuję uzyskać token dostępu od dostawcy OAuth2 na podstawie django-oauth-toolkit za pośrednictwem klienta zarejestrowanego w Przydzielanie poświadczeń właściciela zasobów.

Według specyfikacja, response_type parametr nie jest potrzebny w tym typie dotacji, ale wciąż otrzymuję komunikat o błędzie z prośbą o to za każdym razem, gdy POST na punkt końcowy autoryzacji:

error=invalid_request&error_description=Missing+response_type+parameter.

Nie trzeba tego mówić grant_type="password", username i password są zawarte we wniosku i tym client_id/client_secret są używane do uwierzytelnienia klienta przy użyciu uwierzytelniania podstawowego (ponieważ klient jest „poufny”).

Jakieś pomysły?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Nie możesz POST przyznać dotacji upoważnienie punkt końcowy, ale do znak punkt końcowy.