/ / ImportError po przeniesieniu aplikacji do folderu zagnieżdżonego - django

ImportError po przeniesieniu aplikacji do zagnieżdżonego folderu - django

Moja aplikacja działała dobrze, gdy chciałem sprawdzić, czy mogę lepiej zorganizować swój projekt. Przeczytałem ten samouczek na temat strukturyzacji projektu django.

Przed moim projektem była następująca struktura:

 • camucamu
  • książki
   • admin.py
   • models.py
   • views.py
   • __init__.py
  • statyczny
  • szablony
  • urls.py
  • views.py
  • settings.py
  • wsgi.py
  • __init__.py

Chciałem przenieść aplikację książek do folderu aplikacji. Zrobiłem to i zmieniłem strukturę projektu na następującą:

 • camucamu
  • aplikacje
   • książki
    • admin.py
    • models.py
    • views.py
    • __init__.py
  • statyczny
  • szablony
  • urls.py
  • views.py
  • settings.py
  • wsgi.py
  • __init__.py

Następnie zmieniłem import w views.py i admin.py od books.models do apps.books.models. Też się zmieniłem INSTALLED_APPS w settings.py od książek do apps.books.

Gdy próbowałem następnie uruchomić syncdb, pojawia się następujący błąd:

raise ImproperlyConfigured("ImportError %s: %s" % (app, e.args[0]))
django.core.exceptions.ImproperlyConfigured: ImportError apps.books: No module named apps.books

Co ja tu robię, żeby nie mogła znaleźć mojej aplikacji?

Odpowiedzi:

4 dla odpowiedzi № 1

Twój folder aplikacji nie ma __init__.py plik, więc nie można go rozpoznać jako moduł python


1 dla odpowiedzi nr 2

Otrzymałem ten sam błąd, postępując zgodnie z tym samym przewodnikiem, ponieważ ostatni punkt poniższej listy nie był cytowany. Upewnij się, że wykonałeś następujące zmiany:

 • Utwórz puste miejsce __init__.py plik w folderze aplikacji (potrzebny, aby Python rozpoznał go jako pakiet)
 • Zaktualizuj instrukcje importu, gdziekolwiek odwołujesz się do zewnętrznej aplikacji:

  from projectname.apps.appname.models import YourModel, YourOtherModel
  
 • Wewnątrz settings.py edytować INSTALLED_APPS tak, że wygląda to tak:

  INSTALLED_APPS = (
  
  ...
  
  # apps
  "projectname.apps.appname1",
  "projectname.apps.appname2",
  )
  
 • Ten nie jest określony w przewodniku: W całym twoim urls.py pliki, zaktualizuj urlpatterns!

  PRZED:

  # client views
  urlpatterns += patterns("appname",
  ...
  )
  

  PO:

  # client views
  urlpatterns += patterns("projectname.apps.appname",
  ...
  )
  
 • Na koniec pamiętaj, aby zaktualizować zmiany, dzwoniąc python manage.py syncdb

Nadzieja, która pomogła.