/ / Dodaj formularz „Zdjęcie” do mojego formularza, aby umożliwić użytkownikom dodanie zdjęcia - django, formularze django, modele django

Dodaj formularz „Zdjęcie” do mojego formularza, aby umożliwić użytkownikom dodanie zdjęcia - django, django-forms, django-models

Chciałbym dodać Imageform do mojego formularza, aby umożliwić wszystkim użytkownikom dodanie zdjęcia. Przeczytałem to https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/forms/fields/#imagefield i to https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/forms/api/#binding-uploaded-files

ale nadal jestem zdezorientowany, jak to osiągnąć. Jak mogę zmienić moje kody, aby umożliwić użytkownikom dodawanie zdjęć z ich własnych folderów? Oto moje kody, a także załączyłem idealną formę, którą chciałbym stworzyć.

[Moja idealna forma]

Moja idealna forma

models.py

from django.db import models
from django.forms import ModelForm

class Sell(models.Model):
subject = models.CharField(max_length=100)
price = models.CharField(max_length=100)
condition = models.CharField(max_length=100)
photo = models.ImageField(upload_to="media")
email = models.EmailField()
body = models.CharField(max_length=200)

forms.py

from django.forms import ModelForm
from uasite1.models import Sell

class SellForm(ModelForm):
class Meta:
model = Sell

views.py

from django.shortcuts import render_to_response,get_object_or_404
from django.http import HttpResponseRedirect
from uasite1.forms import SellForm
from uasite1.models import Sell
from django.template import RequestContext

def sell_create(request):
context = {}
if request.method == "POST":
form = SellForm(request.POST)
if form.is_valid():
new_sell = form.save()
return HttpResponseRedirect("/sechand/%d/" % new_sell.pk)
else:
form = SellForm()
context["form"] = form
return render_to_response("sell.html",context,context_instance = RequestContext(request))

sell.html

{% extends "base.html" %}
{% block extrahead %}
{% endblock %}
{% block content %}

<form enctype="multipart/form-data" action = "/sechand/" method = "post">
{% csrf_token %}
{{ form.as_p }}

<input type = "submit" value="Submit" />
</form>

{% endblock%}

sell_display.html (jest to szablon, w którym pojawiłyby się przesłane informacje).

{% extends "base.html" %}
{% block content %}
<div id = "sell">

<h3> Product Name : [ {{ sell.subject }}]</h3>
<p>Photo{{ sell.photo }}</p>
<p>Price: [ {{ sell.price }} ]</p>
<p>Condition: [ {{ sell.condition }} ]</p>
<p>Comments: [ {{sell.body}} ]</p>
<p>Contact Email:[ {{ sell.email }} ]</p>
</div>
{% endblock %}

urls.py

from django.conf.urls import patterns, include, url
from django.conf.urls.static import static
from django.conf import settings
from django.contrib import admin
admin.autodiscover()

urlpatterns = patterns("",
url(r"^sechand/$","uasite1.views.sell_create"),
url(r"^sechand/(?P<pk>d+)/$", "uasite1.views.sell_detail"),
url(r"^products/electronics/$", "uasite1.views.Electronics"),
url(r"^products/$", "uasite1.views.ProductsAll"),
url(r"^admin/", include(admin.site.urls)),
)+ static(settings.MEDIA_URL, document_root=settings.MEDIA_ROOT)

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie przejrzałem całego kodu, ale zauważam 1 ważny błąd, widok powinien zawierać:

form = SellForm(request.POST, request.FILES)

Również ta linia:

<p>Photo{{ sell.photo }}</p>

Nie sądzę, że tak można pokazać zdjęcie, umieściłbym link do zdjęcia wykonując:

<p>Photo{{ sell.photo.url }}</p>

I na koniec, w środowiskach programistycznych możesz chcieć obsługiwać pliki multimedialne, więc po prostu dodaj tę linię do głównego pliku urls.py:

from django.conf.urls.static import static
from django.conf import settings

urlpatterns = patterns("",
# your url patterns in here

) + statyczne (ustawienia.MEDIA_URL, katalog_główny dokumentu = ustawienia.MEDIA_ROOT)

redagowanie:

Udostępnianie plików multimedialnych. Ten link powinien dać ci dobry przegląd, jest mylący, wiem, więc dam ci przykład, tak jak robię to w moich projektach. Po pierwsze, jak to robię w settings.py:

#settings.py
from os.path import dirname, join, realpath
# have in mind that I have settings.py under project_root/project/settings.py
# so you probably want to check your path to your project root folder first
ROOT_DIR = realpath(join(dirname(__file__), ".."))
MEDIA_ROOT = realpath(join(ROOT_DIR, "media"))
MEDIA_URL = "/media/"
STATIC_URL = "/static/"
STATICFILES_DIRS = (
join(ROOT_DIR, "static"),
)

Tak właśnie robię, możesz znaleźć wiele sposobów, które również działają. Aby lepiej zrozumieć, moje foldery wyglądają następująco:

project_root/
media/
static/
project/
settings.py