/ / Przełącz język w szablonie jinja - django, szablony, internacjonalizacja, jinja2, babel

Zmień język w szablonie jinja - django, szablony, internacjonalizacja, jinja2, babel

Przenoszę wielojęzyczną aplikację Django z silnika szablonów Django do wersji Jinja2. W szablonach aktualnie przełączam aktywny język na obiekt za pomocą Django " language tag szablonu to znaczy.:

{% load i18n %}
<h1>{% trans "Page title" %}</h1>
<ul>
{% for obj in object_list %}
{% language obj.language_code %}
<li><a href="{{ obj.get_absolute_url }}">{% trans "view" %}: {{ obj.title }}</a>
{% endlanguage %}
{% endfor %}
</ul>

Używamy również i18n_patterns więc adresy URL każdego obiektu są również specyficzne dla języka.

Utknąłem na tym, jak przekonwertować to na Jinja. Nie mogę użyć tagów szablonu i18n Django i nie mogę znaleźć czegoś podobnego do Jinji.

Patrzyłem też Babel aby pomóc w wyodrębnianiu wiadomości z szablonów. Dlatego preferowane byłoby rozwiązanie współpracujące z Babelem i Django.

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Mam ten fragment kodu, aby przełączać się między językami w jinja2.

def change_lang(request, lang=None, *args, **kwargs):
"""
Get active page"s url by a specified language, it activates
Usage: {{ change_lang(request, "en") }}
"""

path = request.path
url_parts = resolve(path)

url = path
cur_language = get_language()
try:
activate(lang)
url = reverse(url_parts.view_name, kwargs=url_parts.kwargs)
finally:
activate(cur_language)

return "%s" % url

w pliku settings.py

TEMPLATES = [
{
"BACKEND": "django_jinja.backend.Jinja2",
"DIRS": [
os.path.join(BASE_DIR, "templates/jinja"),
],
"OPTIONS": {
# Match the template names ending in .html but not the ones in the admin folder.
"match_extension": ".html",
"match_regex": r"^(?!admin/).*",
"newstyle_gettext": True,
"extensions": [
"jinja2.ext.do",
"jinja2.ext.loopcontrols",
"jinja2.ext.with_",
"jinja2.ext.i18n",
"jinja2.ext.autoescape",
"django_jinja.builtins.extensions.CsrfExtension",
"django_jinja.builtins.extensions.CacheExtension",
"django_jinja.builtins.extensions.TimezoneExtension",
"django_jinja.builtins.extensions.UrlsExtension",
"django_jinja.builtins.extensions.StaticFilesExtension",
"django_jinja.builtins.extensions.DjangoFiltersExtension",
],
"globals": {
"change_lang": "drug.utils.change_lang"
},
"bytecode_cache": {
"name": "default",
"backend": "django_jinja.cache.BytecodeCache",
"enabled": False,
},
"autoescape": True,
"auto_reload": DEBUG,
"translation_engine": "django.utils.translation",
"context_processors": [
"dashboard.context_processors.auth",
# "django.template.context_processors.debug",
"django.template.context_processors.i18n",
# "django.template.context_processors.media",
# "django.template.context_processors.static",
# "django.template.context_processors.tz",
"django.contrib.messages.context_processors.messages",
]
}
},
{
"BACKEND": "django.template.backends.django.DjangoTemplates",
"DIRS": [
os.path.join(BASE_DIR, "templates"),
],
"APP_DIRS": True,
"OPTIONS": {
"context_processors": [
"django.template.context_processors.debug",
"django.template.context_processors.request",
"django.contrib.auth.context_processors.auth",
"django.contrib.messages.context_processors.messages",
]
},
},]

a następnie możesz użyć tego w dowolnym miejscu w szablonach {{ _("Hello World") }}


2 dla odpowiedzi nr 2

Okazuje się, że jest to dość proste, pisząc niestandardowe rozszerzenie jinja2 (oparłem to na przykład w dokumentach jinja2):

from django.utils import translation
from jinja2.ext import Extension, nodes

class LanguageExtension(Extension):
tags = {"language"}

def parse(self, parser):
lineno = next(parser.stream).lineno
# Parse the language code argument
args = [parser.parse_expression()]
# Parse everything between the start and end tag:
body = parser.parse_statements(["name:endlanguage"], drop_needle=True)
# Call the _switch_language method with the given language code and body
return nodes.CallBlock(self.call_method("_switch_language", args), [], [], body).set_lineno(lineno)

def _switch_language(self, language_code, caller):
with translation.override(language_code):
# Temporarily override the active language and render the body
output = caller()
return output

# Add jinja2"s i18n extension
env.add_extension("jinja2.ext.i18n")
# Install Django"s translation module as the gettext provider
env.install_gettext_translations(translation, newstyle=True)
# Add the language extension to the jinja2 environment
environment.add_extension(LanguageExtension)

Dzięki temu rozszerzeniu w miejscu przełączanie aktywnego języka tłumaczenia jest dokładnie takie samo jak w przypadku Django:

{% language "en" %}{{ _("Hello World"){% endlanguage %}

Jedynym zastrzeżeniem jest to, że używając Django jako dostawcy gettext i Babel jako ekstraktora wiadomości, ważne jest, aby powiedzieć Babel, aby ustawić domenę wiadomości na django podczas pracy init/update/compile_catalog.