/ / Samouczek Django 1.7: Użyj ogólnych widoków - django, generics, jython

Samouczek Django 1.7: Użyj ogólnych widoków - django, generics, jython

Potrzebuję użyć Jython zamiast Pythona, znalazłemto jython2.7b2 współpracuje z DJango 1.7. Tak więc utknąłem przy użyciu wersji beta. Próbuję postępować zgodnie z bieżącym samouczkiem Django i mam problem. Nie jestem pewien, czy używam generycznych widoków prawidłowo. Kiedy próbuję zmienić plik urls.py (polls). Widzę, że pydev skarży się, że view.IndexView, views.DetailView i ResultsView nie istnieją. Czy robię coś nie tak? Czy oni zmienili sposób działania generyków w wersji 1.7?

Mój system:

  • System Windows 7
  • jython2.7b2
  • Django-1.7c3
  • postgresql-9.3.5-1-windows-x64
  • postgresql-9.3-1102.jdbc41.jar

Oto URL do samouczka, przejdź do sekcji "Użyj ogólnych widoków: mniej kodu jest lepszy"
Część samouczek Django 04

wprowadź opis obrazu tutaj

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Po zmianie adresu urls.py musisz zdefiniować nowe widoki.

Jest to omówione w następnej części samouczków, Zmień widoki.