/ / Czy aplikacja Django-css radzi sobie z kompasem? - django, sass, compass-sass

Czy aplikacja Django-css radzi sobie z kompasem? - django, sass, compass-sass

W moim projekcie django w końcu sprawiłem, że django-css działa, ale jednak, jeśli to zrobię

@import "compass"

Wtedy css pęka, generowany jest emutty plik CSS.

I nie znalazłem żadnej dokumentacji w django-css, która mówi, że jest w stanie korzystać z kompasu. Ale ponieważ jest to rozwidlenie z kompresora django, co ma sposób na poradzenie sobie ze stylem kompasu.

Zastanawiam się tutaj, czy mogę używać django-css z kompasem? Jeśli tak, podaj kilka wskazówek lub wskazówek, jak go właściwie używać.

Dziękuję bardzo.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Zalecany sposób to tego nie robić.

Oficjalna strona Compass mówi, rozwija CSS na maszynie programistycznej i zobowiązuje CSS do kontroli źródła, a następnie traktuje go tak jak CSS po jego zatwierdzeniu i przekazuje go do django-css.