/ / Jak wyświetlać flatpages z jednym adresem URL w Django? - django

Jak wyświetlać flatpages z jednym adresem URL w Django? - django

Próbuję przestrzeni nazw Flatpages w Django. Włączyłem /pages/ w URLConf i dodał jeden adres URL /help/ w module Django Admin Sites. Jednak strona ładuje się za pomocą "/ help /" i "/ pages / help /" obu adresów URL. Próbuję zatrzymać to zachowanie i ładuję tylko stronę /pages/help/. Jak to jest możliwe?

urlpatterns = [
...

url(r"^pages/", include("django.contrib.flatpages.urls")),
]

Panel administracyjny Django

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Musisz mieć zainstalowane oprogramowanie pośrednie w swoim MIDDLEWARE_CLASSES oprawa:

"django.contrib.flatpages.middleware.FlatpageFallbackMiddleware"

Usuń go, a następnie zadziała tylko na podanym przedrostku.