/ / django: show sitemap.xml - django, sitemap, django-urls

django: show sitemap.xml - django, sitemap, django-urls

mam sitemap.xml plik. Jego treść:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<urlset
xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd">
<url>
...
</url>
<url>
...
</url>
<url>
...
</url>
</urlset>

Kiedy wyświetla się w http://www.example.com/sitemap.xml: Dostaję:

<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"></urlset>

Nie widzę wszystkich adresów URL! Czy to błąd?

Tutaj jest urls.py plik:

(r"^sitemap.xml/$", TemplateView.as_view(template_name="sitemap.xml", content_type="text/xml"))

Odpowiedzi:

-1 dla odpowiedzi nr 1

Struktura mapy witryny Django nie działa dla mnie: https://docs.djangoproject.com/en/1.8/ref/contrib/sitemaps/ Nie widzę żadnego tagu url, gdy sprawdzam plik sitemap.xml w przeglądarce.

Jednak użyłem strony internetowej, aby automatycznie wygenerować: http://www.web-site-map.com/xml_sitemap.php

Teraz widzę całą zawartość pliku sitemap.xml :).