/ / Wyklucz niektóre adresy URL w Django urls.py na mojej stronie testowej (nie produkcyjnej) - django, seo, mapa witryny, robots.txt

Wyklucz pewne adresy URL w Django urls.py podczas mojej testowej (nie produkcyjnej) strony - django, seo, sitemap, robots.txt

Prowadzę nasze strony produkcyjne i testowe na Heroku. Mam plik robots.txt i mapę witryny, które chcę uruchamiać tylko podczas produkcji (aby google nie zaczął indeksować naszej witryny testowej i karał nas za prawdziwą witrynę za powielanie treści).

Najłatwiejszym rozwiązaniem byłoby dodanie instrukcji if do urls.py, aby nie zawierała plików /robots.txt i /sitemap.xml na stronie testowej. Nie wiem jednak, jak to zrobić.

Mogę dołączyć inne roboty.plik txt znajdujący się na mojej stronie testowej, który uniemożliwia przeszukiwanie dowolnej strony, która wydaje się być dobrym rozwiązaniem. Ale w miarę dodawania kolejnych typów map witryn itp. Łatwiej będzie mieć jedną instrukcję if / else w urls.py.

Czy ktoś ma eleganckie rozwiązanie tego problemu?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Zrobiłbym to w ten sposób:

from django.conf import settings

urlpatterns = patterns("",
...
)

if settings.DEBUG:
urlpatterns += patterns("",
...
)