/ / Różnica między używaniem adresu URL lub nie w konfiguracji django url - django

Różnica między używaniem adresu url lub nie w django url config - django

Jaka byłaby różnica między używaniem adresu URL „nic” w konfiguracji adresów URL django?

urlpatterns = patterns("",

url(r"^admin/", include(admin.site.urls)),
)

Lub

urlpatterns = patterns("",

(r"^admin/", include(admin.site.urls)),
)

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Jak wspomniano w dokumentacja:

Możesz użyć funkcji url () zamiast krotki jako argumentu wzorce (). Jest to wygodne, jeśli chcesz podać nazwę bez opcjonalny słownik dodatkowych argumentów.

W twoim przypadku zachowanie jest takie samo.